Banner subpage v3

Belangrijke informatie voor Patiënten

Wanneer er wijzigingen zijn in uw persoonlijke gegevens (adres, telefoonnummer,
e-mailadres e.d.) verzoeken wij u deze ons door te geven. Het is ook handig als wij uw mobiele telefoonnummer hebben, mochten wij een afspraak moeten verzetten.

Het is wettelijk verplicht u bij het eerste bezoek aan de praktijk te legitimeren met rijbewijs, paspoort of identiteitskaart.

Het is belangrijk om ons te informeren bij wijzigen in medicijngebruik, zwangerschap of andere medische bijzonderheden.

Behandelingen vinden uitsluitend op afspraak plaats.

Bent u onverhoopt verhinderd, dan verzoeken wij u om minimaal 24 uur van tevoren de afspraak af te zeggen. Indien u een afspraak verzuimt of binnen 24 uur voor de geplande afspraak afbelt, zal de gereserveerde tijd u in rekening worden gebracht.