Banner subpage v3

Klachten

Mocht het een keer voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig hebben geïnformeerd of behandeld, doe dan uw mond open. Vraag om een verhelderend gesprek, vaak lost dit al veel onduidelijkheden op.

U kunt aangeven wat u stoort en wij kunnen aangeven waarom wij iets op een bepaalde manier gedaan hebben. Bovendien is het belangrijk dat wij weten dat u een probleem hebt, om samen naar een oplossing te zoeken.

Als we er niet samen uitkomen, kunt u advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP, tel: 0900 20 25 012, € 0,15 per minuut). Het TIP is opgericht door onze beroepsorganisatie, de NMT. Levert ook dit geen bevredigende oplossing, dan kunt u gebruik maken van de NMT klachtenregeling, waarbij wij zijn aangesloten. Daarbij zijn twee mogelijkheden, namelijk bemiddeling of een formele klacht.

Lees meer in de folder Wat te doen als u niet tevreden bent